Blog Image

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2018

Brugerrådet Posted on 08 jun, 2018 10:34:29

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. maj 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen,

Ellen Balleby, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Mødet starter med et velkommen til Sussie Enghøj Bruun, Ellens afløser.

Sussie fortæller lidt om sig selv, sit arbejde mm. Ligeså Brugerrådet – og alle ser frem til et godt samarbejde fremover.

16. maj kl. 12.30: Brandinstruktion på Øster Elkjær for Brugerråd/frivillige. (en lille remember).

Walk and Talk med start den 2. maj med 15 deltagere var en succes og det var en rigtig fin rute, bl.a. gennem Jomfruskoven, ca. en times gåtur. Husk vand, hvis nødvendigt!

Næste gåtur onsdag den 16. maj. kl. 09.30. Kom og vær med ……, alle kan deltage. Der bliver også korte gåture, hvis ønskeligt.

Ved sidste fælles formandsmøde blev Mary Larsen præsenteret som ny formand for Brugerrådet I.P. Schmidt.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen: Takker for godt samarbejde til Brugerrådet gennem årene og ønsker ”God vind fremover”.

Desuden håber jeg, at Brugerrådet vil tage godt imod Sussie. Håber at hun bliver ligeså glad for at komme til jeres møder, som jeg har været.

Vi har altid fået løst de udfordringer der har været.

Den 24. maj – fælles udflugt til Fyn for de 3 Brugerråd/Seniorråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 08.30. Opsamling Øster Elkjær kl. 08.45. Hjemkomst ca. 19.30.

Birte:

14. maj – Jytte og Birte arrangerer tur ”Ud i det blå” med kaffe og kage ved Munkebjerg med tilskud fra Brugerrådet.

Projekt Ensomhed.

Udflugt til Mariehaven med besøg i Englehuset var en meget fin tur.

18. juni – Tur ”Ud i det blå”. Den medbragte mad spises ved Brejning Lystbådehavn.

Forslag til indkøb af 1-2 nye bænke til terrassen udenfor kælderen.

Aktivitetscentret holder lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.

OBS OBS OBS: Forkert dato i folder!

Grill frokost i Det Gule Palæ den 15. juli er rettelig den 12. juli kl. 12.00.

4. Orientering fra kasserer:

Inge Lise orienterer

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

2. juni – Stafet for livet – se opslag – tilmelding i kiosken.

13. juni – Alsang kl. 19.00 i Spisestuen. Se opslag.

21. juni – Grill frokost kl. 12.00 i Det Gule Palæ – tilmelding i kiosken.

21. juni – Banko kl. 14.00 i Spisestuen.

Caféudvalg.

Brugerrådet har besluttet, at priserne på drikkevarer indtil videre er uændret og Brugerrådet giver fortsat et tilskud til drikkevarer.

Caféen vil fremover være åben for faste hold/brugere/aktiviteter, men ikke være en åben Café.

Bladudvalg.

Folderen til frivillige er undervejs.

Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.

EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

40 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

På vegne af kniplings/patchworks-holdene takker Tinne for tilskuddet til deres kulturudflugt.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. juni 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde 2018

Brugerrådet Posted on 16 apr, 2018 11:37:15

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 9.april 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ansøgning om tilskud til udflugt fra kniplings/patchworkshold.

Ansøgning fra bridgehold om nyt materiale.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

Ældreklubben Det Gule Palæ har fået ny

formand: Hans Peter Jensen og

næstformand: Flemming Jensen.

_ _ _

Ellen Ballebys afløser er ansat – starter 1. maj.

_ _ _

Årsmødet den 20. marts gik fint. Alle der var på valg blev genvalgt og Brugerrådet har konstitueret

sig. Ingen ændringer.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

I samarbejde med Ældreklubben er der opstart den 2. maj kl. 09.30 med Walk and Talk

Efter gåturen er der kaffe og rundstykker i Det Gule Palæ. Se opslag.

Den 24. maj er der fælles tur til Fyn for de 3 Brugerråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 8.30.

Opsamling Øster Elkjær kl. 8.45. Hjemkomst ca. 19.30.

_ _ _

Projekt Ensomhed:

Der er fin tilslutning til den månedlige frokost på I.P. Schmidt.

_ _ _

Der planlægges en udflugt til Mariehaven, hvor man bl.a. vil besøge ”Englehuset”.

_ _ _

Der arrangeres ture i sommerperioden.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

19.april kl. 12.30 – Frokost i Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april i kiosken. Se opslag.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj – Frokost og banko aflyst.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint, er nu fuld bemandet.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Steen orienterer.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe oplyser, det nu er afgjort, det bliver Stævnhøj der får tilbygningen til 10 nye plejeboliger.

Venteliste er nu 38.

Grethe vil ved næste seniorrådsmøde oplyse til Seniorrådet, at Brugerrådet fortsat vil

– ansøge om tilbygning/udvidelse ved Det Gule Palæ.

– ansøge om forskønnelse af aktivitetslokale i kælderen.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Knipling/patchworks ansøgning om tilskud til deres kulturudflugt er bevilget.

Bridgeklubbens ansøgning om nyt materiale er bevilget.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Næste møde mandag den 7. maj 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2 .Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde

Brugerrådet Posted on 20 mar, 2018 21:39:27

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. marts 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Ændring – ad 3: Er rettet og rundsendt.

Ellers godkendt.

2. Orientering fra formand:

Fællesmødet med Ældreklubben den 27. februar var et godt og positivt møde og man er enige om et godt samarbejde fremover og med forslag til forskellige fælles arrangementer.

Der blev foreslået samarbejde med bl.a. fælles gåture i området hver 14. dag med efterfølgende kaffe og hygge.

Der er afleveret afskedsbuket/vin fra Brugerrådet, Ellen Balleby og Birte til afgået formand i Ældreklubben John Larsen og hustru Else.

_ _ _

Ellen Balleby går på pension 15. juni. Der er stillingsopslag på 30 timer. Ansættelsessamtaler den 21. og 22. marts.

Formændene fra de 3 Brugerråd, rep. fra Seniorrådet, aktivitets- og køkkenmedarbejder er med i ansættelsesudvalget.

_ _ _

Alsang den 13. juni kl. 19.00 – Birgitte leverer musikken.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Birte har haft kontakt til Frivilligcenter, Fredericia ang. Brugerrådet Øster Elkjærs kontakt info i vejviseren Hvem Hjælper Hvem. Ændringen bliver rettet på deres hjemmeside samt ved næste udgivelse.

_ _ _

Fælles udflugt for alle Brugerråd ændres til en heldagstur fra kl. 10.00-? ny dato (enten den 16/5 eller 24/5) kommer senere.

_ _ _

Birte beder om en ekstra nøgle til skabet i EDB lokalet.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen, gratis kaffe, slutter af med et større banko.

– Cecilie Roed Schultz, Fredericia Kommune kommer på besøg.

05. april kl 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med musik og dans v/Robin.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 22. marts.

19. april kl. 12.30 – Frokost i Cafeén/Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april. Se opslag.

19. april kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj Frokost og banko aflyst pga. fællesudflugt med Ældreklubben til Gavnø Slot.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot: Brugerråd og Ældreklub. Pris 630,-

Tilmelding Ældreklubben, Det Gule Palæ. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer om div. annoncer og sender ind til Dagblad/Elbobladet/Pensionistavisen.

Folder til frivillige er fortsat under udarbejdelse

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint nu med fuld bemanding.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Det nye lokale er nu taget i brug og fungerer fint!

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Tilskud til udflugt med hold fra patchwork/knipling er udsat til næste Brugerrådsmøde.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Der blev stillet spørgsmål til div. udvalgs ansvarsområder. Det blev drøftet og de ansvarlige personer blev sat på listen.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 9. april 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til udflugt) udsat fra sidste møde.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde

Brugerrådet Posted on 20 mar, 2018 21:20:50

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. februar 2018.

Ordstyrer: Lis Callesen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Ellen Balleby,

Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4, Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt..

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Aftaler omkring årsmøde den 20. marts 2018 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer.

På valg er: Freddy, Steen, Inge-Lise og 3 suppleanter, Lis, Tinne og Jytte.

Der bliver, som tidligere år, sendt invitation til Fredericia Kommune for deltagelse til årsmødet.

Efter mødet sluttes af med et større banko og gratis kaffe.

Sidste frist for aflevering af sponsor-gevinster inden næste Brugerrådsmøde den 7. marts,

(gælder ikke madvarer og blomster).

_ _ _

Nytårskuren var en succes med stor fremmøde og køkkenet leverede en lækker buffet.

_ _ _

Formandsmøde den 17. januar 2018 blev afholdt på Taulhøj og referat fra mødet er udsendt.

_ _ _

Vedr. indkøb/leje af kaffeautomat er udsat indtil videre.

_ _ _

3 fra Brugerråd/Ældreklub, Ellen og Birte holder fællesmøde den 27. februar 2018 kl. 10 i

Det Gule Palæ.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen beretter fra demensområdet, at Frivilligcenter Fredericia arbejder tæt sammen med Fredericia Kommune om etableringen af et kommende Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demente og deres pårørende i Sundhedshuset.

_ _ _

Birte beretter fra Projekt ensomhed, at det er kommet godt i gang og man overvejer flere grupper.

_ _ _

Der er tilmeldt en ny gruppe til motionslokalet 2 x ugentlig mandag og torsdag kl. 11 -12.

_ _ _

Birte oplyser at der er tøjsalg fra Damernes Butik den 28. februar kl. 10-14. Se opslag.

_ _ _

Birte og Aja har planer om Walk and Talk gruppe (evt. i samarbejde med Ældreklubben).

4. Orientering fra kasserer.

Inge-Lise orienterer.

5. Orientering fra diverse udvalg.

Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalget holder møde den 19. februar kl. 09.30.

15. marts kl. 12.30 – Frokost i Caféen. Se opslag.

15. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen – kaffe og banko.

5. april kl. 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med underholdning, musik og dans v/Robin.

Caféudvalg:

Caféudvalget holder møde den 18. april kl. 13.00.

Køkkenet har sagt fra for at stå for evt. køb/leje og vedligeholdelse af kaffeautomat til Caféen.

Undersøger nærmere – afventer indtil videre.

Blad/infoudvalg:

Forslag til løbende opdatering af hjemmeside.

Folder til frivillige er under udarbejdelse.

Kioskudvalg:

Velkommen til Hanne (som ny) i kiosken.

Møde på Tværs – udvalg:

17. maj – udflugt til Gavnø Slot sammen med Ældreklubben. Se opslag.

EDB:

6. februar var der opstart i det nye EDB-lokale.

6. Orientering fra Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste er steget til 38.

7. Indkomne forslag:

”Oplæg til arbejdsbeskrivelser”. Er under udarbejdelse.

”Folder til frivillige”. Er under udarbejdelse.

8. Nyt fra øvrige:

Forslag til Frivilligcenter, Fredericia om rettelse til folderen, ”Hvem hjælper hvem”.

_ _ _

Bestilte Beach-flag til Aktivitetscenter Øster Elkjær med logoet ”det er her det sker” er nu klar til ibrugtagning ved kommende arrangementer.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde onsdag den 7. marts 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til deres udflugt).

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde januar 2018

Brugerrådet Posted on 26 jan, 2018 10:15:25

REFERAT BRUGERRÅDSMØDE 3. JANUAR 2018 ERRITSØ OG SNOGHØJ

MØDESTED – ØSTER ELKJÆR, blå stue kl. 9.30

ORDSTYRER: Karin Eis

REFERENTER : Birte W. Jensen – Jytte Nielsen

DELTAGERE: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen, Jytte Nielsen.

FRAVÆRENDE – Erna A. Hansen – syg.

DAGSORDEN:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. Udvalg – aktivitetsudvalg, cafe´udvalg, bladudvalg, kioskudvalg.

Møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.

1. REFERAT FRA SIDST:

Godkendt.

2. ORIENTERING FRA FORMAND:

Formanden fortalte, at hun havde modtaget et takkebrev fra Henning Due Lorenzen for afskedsgaven. Ny kontaktperson er Susanne B. Mørch. Formanden savnede en folder over alle udvalgene med navne til intern brug. Udvalget laver et udkast på folder til næste møde. Formanden omtalte nytårskuren for de frivillige. Fra april måned flyttes brugerrådsmøderne til mandage.

3. NYT FRA ELLEN OG BIRTE:

Ellen orienterede os om, at hun går på pension til juni 2018, efter rigtig mange år i kommunen. Der er møde for de 3 aktivetetscentres formænd den 17. januar 2018, angående ansættelse af ny leder på 30 timer. Der arbejders videre med, at få en kaffeautomat i cafe’området. Ellen forslog, at søge midler fra Tryg Fonden til walk and talk. Aja og Birte er tovholdere på projektet. Birte informerede om hold-træning i motionslokalet 2 gange om ugen, fysioterapeuten samler 1. gang den 29. januar 2018 fra kl. 11.oo -12.00.

4. ORIENTERING FRA KASSERER:

Inge-Lise er ved selv, at udarbejde medlemskort til ny sæson.

5. ORIENTERING FRA DIV. UDVALG:

Aktivitetsudvalg:

18. januar 2018 kl. 12.30 – frokost i cafe’en.

18. januar 2018 kl. 14.00 – banko i spisestuen.

Cafe’-udvalg:

Til cafe’-mødet den 10. januar 2018 bliver Lotte inviteret, angående en snak om en kaffeautomat i cafe’en.

Bladudvalg:

Folder er udsendt.

Kioskudvalg:

Mangler stadig frivillige.

Møde på tværs-udvalg:

Ingen.

Edb:

Der indkøbes ny projektor, lamper og skab. Steen forventer, at det nye edb lokale, er klar pr. 1. februar 2018. Opstart af nyt hold kan starte herefter.

Seniorråd:

Grethe orienterede.

7. Indkomne forslag siden sidst:

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe arbejder videre på, at få et beach-flag med logo bestilt.

9. Evt:

Forplejning ved møder: Korte møder – laver vi selv kaffe

Lange møder – bestilles kaffe med brød.

Næste møde : ONSDAG den 7. februar 2018 kl. 9.30 i blå stue.

DAGSORDEN:

Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9-Brugerrådsmøde december 2017

Brugerrådet Posted on 26 jan, 2018 10:13:54

Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 10.00.

Mødedato: 6. december 2017.

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Jytte Nielsen.

Fraværende: Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Den 29. nov. blev der afholdt Julemarked i Centeret på Øster Elkjær med rigtig mange besøgende, som nok ikke mindst skyldtes god omtale/annoncering i Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet.

Der var mange fine og spændende boder, så der var god handel.

Godt samarbejde med Ældreklubben og køkkenet leverede en fin frokost.

Alt i alt en rigtig god dag.

De nye udvalg som blev vedtaget ved sidste temadags-møde den 14. nov. vil være med på næste dagsorden i januar.

Brev dat. 6. nov. til formanden for Ældreklubben vedr. invitation til vores Brugerrådsmøder er positivt og mundtlig besvaret til Aja.

Ansøgning til Fredericia Kommune om §18 midler til ny projektor er bevilget med 10.000,00 kr. og blev afhentet 6. dec. af 3 fra Brugerrådet. Vi takker!!

Formanden ønsker input til vores årsmøde 20. marts 2018.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Vi afventer svar fra Ellen vedr. kaffeautomat på lejebasis, som var på dagsorden ved sidste møde.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. december kl. 12.00 – Frokost i caféen.

14. december kl. 14.00 – Banko i spisestuen.

Caféudvalg:

Den 10. januar kl. 10.00 – næste cafémøde.

Mangler fortsat en frivillig til caféen.

Bladudvalg:

Folder forventes udsendt inden jul.

Kioskudvalg.

Ingen.

Mangler fortsat en frivillig til kiosken.

Møde på tværs-udvalg.

Ingen.

EDB.

Flytning af EDB-lokalet! Håndværkerne er i gang.

6. Seniorråd.

Grethe orienterer.

19 på venteliste.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe har undersøgt og bestilt et Beach-flag med logo som aftalt. Er undervejs.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 3. januar 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.Referat november 2017

Brugerrådet Posted on 06 nov, 2017 12:44:04

Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30

Mødedato: 1. november 2017

Ordstyrer: Steen Christensen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Nielsen, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Fraværende: Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Cafe’udvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Mødet med Ældreklubben den 23. okt. var meget positivt. Der blev drøftet og arrangeret julemarked til den 29. november, fastelavnsfest til februar og en forårsudflugt. Derom senere!

Alsang/ønskekoncerten var en rigtig hyggelig aften med rigtig mange ønsker, så det må gentages.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen orienterer fra fællesmødet på Tavlhøjcentret den 11. okt., hvor der livligt blev diskuteret og fortalt fra div. Brugerråd, Seniorråd, Pleje og omsorgsudvalget. Et godt konstruktivt møde.

Ellen fortæller at Seniorhuset I.P. Schmidt har fået en kaffeautomat på lejebasis. Det kunne være et godt forslag til Cafeén på Øster Elkjær. Undersøges nærmere.

Birte orienterer om genoptræning i træningslokalet.

2 stk. rollator og 1 kørestol kan lånes til internt brug og de tilhører træningslokalet!!

Har plads under trappen og de skal stilles på plads efter brug.

Håndværkerne forventer start i uge 46/47 med etablering af ny EDB-lokale i spisestuen.

Lokalet forventes klar til brug ved opstart januar 2018.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg.

Aktivitetsudvalg.

Fra 1. april 2018 bliver der en forskelspris for brugere med/uden aktivitetskort ved div. arrangementer.

Forslag til et Beach flag med logo. Godkendt.

09. november – kl. 12.30 Frokost i Cafeén,

09. november – kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

13. november – kl. 10-14 Skosalg v/Reporto Sko.

14. november – kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og holdene.

21. november – kl. 09.30 Brugerrådet julepynter.

23. november – kl. 17.00 Juleand i Spisestuen, pris 130,00 kr. Musik med Jens Krøyer.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 13. november.

29. november – kl. 10-14 Julemarked i Centeret Øster Elkjær. Mange spændende boder, tombola,

Loppemarked mm.. Salg af æbleskiver, gløgg og kaffe.

14. december – kl. 12.30 Julefrokost i Caféen, 40 kr. . Tilmelding i kiosken senest 7. december.

14. december – kl. 14.00 Julebanko i Spisestuen.

Caféudvalg:

Ingen.

Lotte var på besøg og fortalte, at køkkenet skulle være klar til ibrugtagen fra på mandag efter at ha´ været lukket i 3 uger pga. nyt køkkengulv. Jubi …….

Blad/infoudvalg:

Holder møde 6. november.

Kioskudvalg:

Ingen.

Møde på tværs-udvalg.

Holder møde 6. november.

EDB:

Steen orienterer.

Ny EDB-medhjælper Carl Erik Bennesen.

6. Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste på 18.

7. Indkomne forslag siden sidst:

De indkomne forslag/spørgsmål vil blive behandlet på møde den 14. november, hvor der er opsamling fra afholdte Temadag den 2. oktober.

8. Nyt fra øvrige:

Ingen.

9 Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 6. december 2017 kl. 10.00 i Blå Stue.

HUSK: Kalender for 2018.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Dato for næste instruktion hos Fysioterapeuten

Træningslokale Posted on 03 jul, 2017 13:53:49

Næste dato for instruktion hos fysioterapeuten er tirsdag d. 29-10-2019 kl. 12.45-13.30 og kl. 13.30-14.15.

Max 3 borgere pr. time.

Husk tilmelding på listen eller hos Aktivitetsvejleder Birte Vullum Jensen.« ForrigeNæste »