Dette er en såkaldt weblog eller blog, en form for hjemmeside, der fungerer som en dagbog, journal eller online “ugeblad”.

Når du kommer ind på bloggen, ser du de forskellige indlæg i den orden, de er indtastet, med de seneste øverst og så ældre efterhånden som du ruller ned ad siden.

Indlæggene er ordnet i kategorier. Til højre ser du de kategorier, der findes på denne blog. Du klikker på den kategori, du mener kan indeholde oplysninger, der kan interessere dig.

Kategorien Aktuelt opdateres en gang om ugen (typisk mandag) med aktiviteter, arrangementer og anden information for de kommende to uger,

Efterhånden som der kommer nye indlæg vil alle indlæg ikke kunne ses på én side, og derfor vil ældre indlæg blive placeret under “Tidligere indlæg”.

Skriv en artikel

Undervisere, vejledere og interesseret personale opfordres til at bruge bloggen til offentliggørelse af nyheder og tips inden for deres fagområde. Sådanne indlæg skal udformes som et elektronisk dokument, for eksempel i Word eller Wordpad, der sendes som vedhæftet fil til Grethe Rasmussen, jadevae@gmail.com eller aktivitetsvejleder Birte Jensen, birte.v.jensen@fredericia.dk.

— — —

Webmaster

Kommentarer

Enhver læser af denne blog kan oprette kommentarer til de enkelte indlæg. Kommentarer, der ikke har relevans i forhold til AktivitetsCenter Øster Elkjærs aktiviteter og arrangementer eller i forhold til bloggens indhold vil uden videre blive slettet af Webmaster.