Blog Image

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Brugerrådsmøde 2018

Brugerrådet Posted on 16 apr, 2018 11:37:15

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 9.april 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ansøgning om tilskud til udflugt fra kniplings/patchworkshold.

Ansøgning fra bridgehold om nyt materiale.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

_ _ _

2. Orientering fra formand:

Ældreklubben Det Gule Palæ har fået ny

formand: Hans Peter Jensen og

næstformand: Flemming Jensen.

_ _ _

Ellen Ballebys afløser er ansat – starter 1. maj.

_ _ _

Årsmødet den 20. marts gik fint. Alle der var på valg blev genvalgt og Brugerrådet har konstitueret

sig. Ingen ændringer.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

I samarbejde med Ældreklubben er der opstart den 2. maj kl. 09.30 med Walk and Talk

Efter gåturen er der kaffe og rundstykker i Det Gule Palæ. Se opslag.

Den 24. maj er der fælles tur til Fyn for de 3 Brugerråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 8.30.

Opsamling Øster Elkjær kl. 8.45. Hjemkomst ca. 19.30.

_ _ _

Projekt Ensomhed:

Der er fin tilslutning til den månedlige frokost på I.P. Schmidt.

_ _ _

Der planlægges en udflugt til Mariehaven, hvor man bl.a. vil besøge ”Englehuset”.

_ _ _

Der arrangeres ture i sommerperioden.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

19.april kl. 12.30 – Frokost i Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april i kiosken. Se opslag.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj – Frokost og banko aflyst.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer.

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint, er nu fuld bemandet.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Steen orienterer.

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe oplyser, det nu er afgjort, det bliver Stævnhøj der får tilbygningen til 10 nye plejeboliger.

Venteliste er nu 38.

Grethe vil ved næste seniorrådsmøde oplyse til Seniorrådet, at Brugerrådet fortsat vil

– ansøge om tilbygning/udvidelse ved Det Gule Palæ.

– ansøge om forskønnelse af aktivitetslokale i kælderen.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Knipling/patchworks ansøgning om tilskud til deres kulturudflugt er bevilget.

Bridgeklubbens ansøgning om nyt materiale er bevilget.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Næste møde mandag den 7. maj 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2 .Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde

Brugerrådet Posted on 20 mar, 2018 21:39:27

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. marts 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ellen Balleby, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Ændring – ad 3: Er rettet og rundsendt.

Ellers godkendt.

2. Orientering fra formand:

Fællesmødet med Ældreklubben den 27. februar var et godt og positivt møde og man er enige om et godt samarbejde fremover og med forslag til forskellige fælles arrangementer.

Der blev foreslået samarbejde med bl.a. fælles gåture i området hver 14. dag med efterfølgende kaffe og hygge.

Der er afleveret afskedsbuket/vin fra Brugerrådet, Ellen Balleby og Birte til afgået formand i Ældreklubben John Larsen og hustru Else.

_ _ _

Ellen Balleby går på pension 15. juni. Der er stillingsopslag på 30 timer. Ansættelsessamtaler den 21. og 22. marts.

Formændene fra de 3 Brugerråd, rep. fra Seniorrådet, aktivitets- og køkkenmedarbejder er med i ansættelsesudvalget.

_ _ _

Alsang den 13. juni kl. 19.00 – Birgitte leverer musikken.

_ _ _

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Birte har haft kontakt til Frivilligcenter, Fredericia ang. Brugerrådet Øster Elkjærs kontakt info i vejviseren Hvem Hjælper Hvem. Ændringen bliver rettet på deres hjemmeside samt ved næste udgivelse.

_ _ _

Fælles udflugt for alle Brugerråd ændres til en heldagstur fra kl. 10.00-? ny dato (enten den 16/5 eller 24/5) kommer senere.

_ _ _

Birte beder om en ekstra nøgle til skabet i EDB lokalet.

_ _ _

4. Orientering fra kasserer:

Inge-Lise orienterer.

_ _ _

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen, gratis kaffe, slutter af med et større banko.

– Cecilie Roed Schultz, Fredericia Kommune kommer på besøg.

05. april kl 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med musik og dans v/Robin.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 22. marts.

19. april kl. 12.30 – Frokost i Cafeén/Spisestuen. Tilmelding/betaling senest 12. april. Se opslag.

19. april kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

07. maj Salg af sko fra Reporto i Caféen. Se opslag.

17. maj Frokost og banko aflyst pga. fællesudflugt med Ældreklubben til Gavnø Slot.

17. maj kl. 08.30 – Fællesudflugt til Gavnø Slot: Brugerråd og Ældreklub. Pris 630,-

Tilmelding Ældreklubben, Det Gule Palæ. Se opslag.

_ _ _

Caféudvalg.

Jytte orienterer.

_ _ _

Bladudvalg.

Grethe orienterer om div. annoncer og sender ind til Dagblad/Elbobladet/Pensionistavisen.

Folder til frivillige er fortsat under udarbejdelse

_ _ _

Kioskudvalg.

Kører fint nu med fuld bemanding.

_ _ _

Møde på Tværs-udvalg.

Afventer ny mødedato.

_ _ _

EDB.

Det nye lokale er nu taget i brug og fungerer fint!

_ _ _

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

_ _ _

7. Indkomne forslag.

Tilskud til udflugt med hold fra patchwork/knipling er udsat til næste Brugerrådsmøde.

_ _ _

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

_ _ _

9. Evt.:

Der blev stillet spørgsmål til div. udvalgs ansvarsområder. Det blev drøftet og de ansvarlige personer blev sat på listen.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 9. april 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til udflugt) udsat fra sidste møde.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Brugerrådsmøde

Brugerrådet Posted on 20 mar, 2018 21:20:50

Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. februar 2018.

Ordstyrer: Lis Callesen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Ellen Balleby,

Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4, Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt..

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Aftaler omkring årsmøde den 20. marts 2018 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer.

På valg er: Freddy, Steen, Inge-Lise og 3 suppleanter, Lis, Tinne og Jytte.

Der bliver, som tidligere år, sendt invitation til Fredericia Kommune for deltagelse til årsmødet.

Efter mødet sluttes af med et større banko og gratis kaffe.

Sidste frist for aflevering af sponsor-gevinster inden næste Brugerrådsmøde den 7. marts,

(gælder ikke madvarer og blomster).

_ _ _

Nytårskuren var en succes med stor fremmøde og køkkenet leverede en lækker buffet.

_ _ _

Formandsmøde den 17. januar 2018 blev afholdt på Taulhøj og referat fra mødet er udsendt.

_ _ _

Vedr. indkøb/leje af kaffeautomat er udsat indtil videre.

_ _ _

3 fra Brugerråd/Ældreklub, Ellen og Birte holder fællesmøde den 27. februar 2018 kl. 10 i

Det Gule Palæ.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen beretter fra demensområdet, at Frivilligcenter Fredericia arbejder tæt sammen med Fredericia Kommune om etableringen af et kommende Rådgivnings- og Aktivitetscenter for demente og deres pårørende i Sundhedshuset.

_ _ _

Birte beretter fra Projekt ensomhed, at det er kommet godt i gang og man overvejer flere grupper.

_ _ _

Der er tilmeldt en ny gruppe til motionslokalet 2 x ugentlig mandag og torsdag kl. 11 -12.

_ _ _

Birte oplyser at der er tøjsalg fra Damernes Butik den 28. februar kl. 10-14. Se opslag.

_ _ _

Birte og Aja har planer om Walk and Talk gruppe (evt. i samarbejde med Ældreklubben).

4. Orientering fra kasserer.

Inge-Lise orienterer.

5. Orientering fra diverse udvalg.

Aktivitetsudvalg:

Aktivitetsudvalget holder møde den 19. februar kl. 09.30.

15. marts kl. 12.30 – Frokost i Caféen. Se opslag.

15. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen.

20. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen – kaffe og banko.

5. april kl. 17.00 – Påskemiddag i Spisestuen med underholdning, musik og dans v/Robin.

Caféudvalg:

Caféudvalget holder møde den 18. april kl. 13.00.

Køkkenet har sagt fra for at stå for evt. køb/leje og vedligeholdelse af kaffeautomat til Caféen.

Undersøger nærmere – afventer indtil videre.

Blad/infoudvalg:

Forslag til løbende opdatering af hjemmeside.

Folder til frivillige er under udarbejdelse.

Kioskudvalg:

Velkommen til Hanne (som ny) i kiosken.

Møde på Tværs – udvalg:

17. maj – udflugt til Gavnø Slot sammen med Ældreklubben. Se opslag.

EDB:

6. februar var der opstart i det nye EDB-lokale.

6. Orientering fra Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste er steget til 38.

7. Indkomne forslag:

”Oplæg til arbejdsbeskrivelser”. Er under udarbejdelse.

”Folder til frivillige”. Er under udarbejdelse.

8. Nyt fra øvrige:

Forslag til Frivilligcenter, Fredericia om rettelse til folderen, ”Hvem hjælper hvem”.

_ _ _

Bestilte Beach-flag til Aktivitetscenter Øster Elkjær med logoet ”det er her det sker” er nu klar til ibrugtagning ved kommende arrangementer.

9. Evt.:

Ingen

Næste møde onsdag den 7. marts 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

(patchwork/kniplingsholdene søger om tilskud til deres udflugt).

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:« Forrige