Blog Image

AktivitetsCenter Øster Elkjær

Om denne blog

Denne blog publiceres af AktivitetsCenter Øster Elkjær og omfatter aktuelle oplysninger om centrets aktiviteter.
Webmaster er Steen Christensen
Klik for brugervejledning.
Klik for Aktuelt
Klik for Senior-PC
Klik for artikler om PC-brug
___________________________

Arbejdstider

Praktiske oplysninger Posted on 16 jul, 2019 11:31:44

Aktivitetsmedarbejder Birte Vullum Jensen træffes på Øster Elkjær mandag og torsdag.

Øvrige dage arbejder jeg i Seniorhuset IPS. og kan træffes pr. mail eller tlf.Brugerrådsmøde januar 2018

Brugerrådet Posted on 26 jan, 2018 10:15:25

REFERAT BRUGERRÅDSMØDE 3. JANUAR 2018 ERRITSØ OG SNOGHØJ

MØDESTED – ØSTER ELKJÆR, blå stue kl. 9.30

ORDSTYRER: Karin Eis

REFERENTER : Birte W. Jensen – Jytte Nielsen

DELTAGERE: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen, Jytte Nielsen.

FRAVÆRENDE – Erna A. Hansen – syg.

DAGSORDEN:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. Udvalg – aktivitetsudvalg, cafe´udvalg, bladudvalg, kioskudvalg.

Møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.

1. REFERAT FRA SIDST:

Godkendt.

2. ORIENTERING FRA FORMAND:

Formanden fortalte, at hun havde modtaget et takkebrev fra Henning Due Lorenzen for afskedsgaven. Ny kontaktperson er Susanne B. Mørch. Formanden savnede en folder over alle udvalgene med navne til intern brug. Udvalget laver et udkast på folder til næste møde. Formanden omtalte nytårskuren for de frivillige. Fra april måned flyttes brugerrådsmøderne til mandage.

3. NYT FRA ELLEN OG BIRTE:

Ellen orienterede os om, at hun går på pension til juni 2018, efter rigtig mange år i kommunen. Der er møde for de 3 aktivetetscentres formænd den 17. januar 2018, angående ansættelse af ny leder på 30 timer. Der arbejders videre med, at få en kaffeautomat i cafe’området. Ellen forslog, at søge midler fra Tryg Fonden til walk and talk. Aja og Birte er tovholdere på projektet. Birte informerede om hold-træning i motionslokalet 2 gange om ugen, fysioterapeuten samler 1. gang den 29. januar 2018 fra kl. 11.oo -12.00.

4. ORIENTERING FRA KASSERER:

Inge-Lise er ved selv, at udarbejde medlemskort til ny sæson.

5. ORIENTERING FRA DIV. UDVALG:

Aktivitetsudvalg:

18. januar 2018 kl. 12.30 – frokost i cafe’en.

18. januar 2018 kl. 14.00 – banko i spisestuen.

Cafe’-udvalg:

Til cafe’-mødet den 10. januar 2018 bliver Lotte inviteret, angående en snak om en kaffeautomat i cafe’en.

Bladudvalg:

Folder er udsendt.

Kioskudvalg:

Mangler stadig frivillige.

Møde på tværs-udvalg:

Ingen.

Edb:

Der indkøbes ny projektor, lamper og skab. Steen forventer, at det nye edb lokale, er klar pr. 1. februar 2018. Opstart af nyt hold kan starte herefter.

Seniorråd:

Grethe orienterede.

7. Indkomne forslag siden sidst:

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe arbejder videre på, at få et beach-flag med logo bestilt.

9. Evt:

Forplejning ved møder: Korte møder – laver vi selv kaffe

Lange møder – bestilles kaffe med brød.

Næste møde : ONSDAG den 7. februar 2018 kl. 9.30 i blå stue.

DAGSORDEN:

Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9-Brugerrådsmøde december 2017

Brugerrådet Posted on 26 jan, 2018 10:13:54

Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 10.00.

Mødedato: 6. december 2017.

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Jytte Nielsen.

Fraværende: Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Den 29. nov. blev der afholdt Julemarked i Centeret på Øster Elkjær med rigtig mange besøgende, som nok ikke mindst skyldtes god omtale/annoncering i Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet.

Der var mange fine og spændende boder, så der var god handel.

Godt samarbejde med Ældreklubben og køkkenet leverede en fin frokost.

Alt i alt en rigtig god dag.

De nye udvalg som blev vedtaget ved sidste temadags-møde den 14. nov. vil være med på næste dagsorden i januar.

Brev dat. 6. nov. til formanden for Ældreklubben vedr. invitation til vores Brugerrådsmøder er positivt og mundtlig besvaret til Aja.

Ansøgning til Fredericia Kommune om §18 midler til ny projektor er bevilget med 10.000,00 kr. og blev afhentet 6. dec. af 3 fra Brugerrådet. Vi takker!!

Formanden ønsker input til vores årsmøde 20. marts 2018.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Vi afventer svar fra Ellen vedr. kaffeautomat på lejebasis, som var på dagsorden ved sidste møde.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. december kl. 12.00 – Frokost i caféen.

14. december kl. 14.00 – Banko i spisestuen.

Caféudvalg:

Den 10. januar kl. 10.00 – næste cafémøde.

Mangler fortsat en frivillig til caféen.

Bladudvalg:

Folder forventes udsendt inden jul.

Kioskudvalg.

Ingen.

Mangler fortsat en frivillig til kiosken.

Møde på tværs-udvalg.

Ingen.

EDB.

Flytning af EDB-lokalet! Håndværkerne er i gang.

6. Seniorråd.

Grethe orienterer.

19 på venteliste.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe har undersøgt og bestilt et Beach-flag med logo som aftalt. Er undervejs.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 3. januar 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.Referat november 2017

Brugerrådet Posted on 06 nov, 2017 12:44:04

Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30

Mødedato: 1. november 2017

Ordstyrer: Steen Christensen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Nielsen, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Fraværende: Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Cafe’udvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Mødet med Ældreklubben den 23. okt. var meget positivt. Der blev drøftet og arrangeret julemarked til den 29. november, fastelavnsfest til februar og en forårsudflugt. Derom senere!

Alsang/ønskekoncerten var en rigtig hyggelig aften med rigtig mange ønsker, så det må gentages.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen orienterer fra fællesmødet på Tavlhøjcentret den 11. okt., hvor der livligt blev diskuteret og fortalt fra div. Brugerråd, Seniorråd, Pleje og omsorgsudvalget. Et godt konstruktivt møde.

Ellen fortæller at Seniorhuset I.P. Schmidt har fået en kaffeautomat på lejebasis. Det kunne være et godt forslag til Cafeén på Øster Elkjær. Undersøges nærmere.

Birte orienterer om genoptræning i træningslokalet.

2 stk. rollator og 1 kørestol kan lånes til internt brug og de tilhører træningslokalet!!

Har plads under trappen og de skal stilles på plads efter brug.

Håndværkerne forventer start i uge 46/47 med etablering af ny EDB-lokale i spisestuen.

Lokalet forventes klar til brug ved opstart januar 2018.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg.

Aktivitetsudvalg.

Fra 1. april 2018 bliver der en forskelspris for brugere med/uden aktivitetskort ved div. arrangementer.

Forslag til et Beach flag med logo. Godkendt.

09. november – kl. 12.30 Frokost i Cafeén,

09. november – kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

13. november – kl. 10-14 Skosalg v/Reporto Sko.

14. november – kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og holdene.

21. november – kl. 09.30 Brugerrådet julepynter.

23. november – kl. 17.00 Juleand i Spisestuen, pris 130,00 kr. Musik med Jens Krøyer.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 13. november.

29. november – kl. 10-14 Julemarked i Centeret Øster Elkjær. Mange spændende boder, tombola,

Loppemarked mm.. Salg af æbleskiver, gløgg og kaffe.

14. december – kl. 12.30 Julefrokost i Caféen, 40 kr. . Tilmelding i kiosken senest 7. december.

14. december – kl. 14.00 Julebanko i Spisestuen.

Caféudvalg:

Ingen.

Lotte var på besøg og fortalte, at køkkenet skulle være klar til ibrugtagen fra på mandag efter at ha´ været lukket i 3 uger pga. nyt køkkengulv. Jubi …….

Blad/infoudvalg:

Holder møde 6. november.

Kioskudvalg:

Ingen.

Møde på tværs-udvalg.

Holder møde 6. november.

EDB:

Steen orienterer.

Ny EDB-medhjælper Carl Erik Bennesen.

6. Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste på 18.

7. Indkomne forslag siden sidst:

De indkomne forslag/spørgsmål vil blive behandlet på møde den 14. november, hvor der er opsamling fra afholdte Temadag den 2. oktober.

8. Nyt fra øvrige:

Ingen.

9 Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 6. december 2017 kl. 10.00 i Blå Stue.

HUSK: Kalender for 2018.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:Dato for næste instruktion hos Fysioterapeuten

Træningslokale Posted on 03 jul, 2017 13:53:49

Næste dato for instruktion hos fysioterapeuten er tirsdag d. 29-10-2019 kl. 12.45-13.30 og kl. 13.30-14.15.

Max 3 borgere pr. time.

Husk tilmelding på listen eller hos Aktivitetsvejleder Birte Vullum Jensen.Praktisk info om Kiosken

Kiosk Posted on 18 mar, 2014 14:22:56

Åbningstider mandag til torsdag kl. 10.00 – 12.00
Tlf.7210 5763.
Information og salg af forskellige varer.

Tilmelding til udflugter og andre arrangementer. Køb af aktivitetskort.