Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 06. maj 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Inge Lise Petersen

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Keld Kirkeskov, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Brugerrådet konstituere sig.

2. Referat fra sidst.

3. Orientering fra formand.

4 Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie har honorering på dagsorden, som et punkt

Sussie , hvad holdning har du til Tema- dag til efteråret ?

5 Orientering fra kasserer.

6. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

7. Orientering fra Seniorråd.

8 Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Konstituering af Brugerrådet.

Aja Sigvardsen Formand

Grethe Rasmussen Næstformand

Inge Lise Petersen Kasserer

Jytte Nielsen Bestyrelsesmedlem

Frddy Parsberg -// –

Karin Eis -//-

Steen Christensen -//_

Suppleanter:

Lis Callesen

Tinne Rehmeir

Keld Kirkeskov

2. Referat fra sidst.

Godkendt.

3. Orientering fra formand:

Temadag til efteråret, 1. oktober evt. i Det gule palæ.

Ingen Brugerrådsmøde i juli.

Kniplingsholdet har ansøgt om nye lamper.

Ymen`s Club har doneret kr. 2.500,oo til EDB.

4. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie:

Tur for Brugerråd og Seniorråd til efteråret.

Vedtægter revideres :

Vi nedsatte et udvalg Aja, Grethe, Inge Lise og Sussie som tager det op efter sommerferien.

Sussie orienterede om Brugerrådets formål og hvad vi skal stå for.

Birte:

Birte og Jytte laver en forårstur for borgere. Brugerrådet donerer bussen.

Ny Teknisk serviceleder.

Birte med i planlægningen af julemarked.

5. Orientering fra kasserer:

Fået 15.000,00 fra Velux Fonden til EDB

CVR. nr. til brugerrådet

6.Aktivitetsudvalg.

Dato for julemarked den 28. november, mere senere.

Aktivitetsmødet ændret til den 24. juni kl.13.00

Onsdag den 8. maj kl.14.00 Modeopvisning i Spisestuen.

Torsdag den 9. maj Frokost kl. 12.30

Torsdag den 9. maj Banko kl.14.00

Lørdag 1. juni” Stafet for livet ” kl. 11.00 til 12.00 Aja og Inge Lise laver opslag.

Cafe´udvalg. Intet nyt

Bladudvalg. Ny folder er sendt ud.

Kiosk. Kiosken har åben hele sommeren.

Møde på tværs .Brugerrådet har fået referat fra møde.

Diætist den 25. sep. Kl.14.00 – 16.00

Næste møde den 7.august.

7. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

.

8 .Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

Lamperne til kniplingsholdet er bevilliget. Aja giver Astrid besked.

Vores hjemmeside ( blok) bliver revideret.

9. Evt.

Næste brugerrådsmøde 3. juni kl.09.30 Dagsorden sendes ud inden mødet, så hvis i har noget der skal med, bedes i venligst sende det til mig.