Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 4. marts 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Ansøgning sendt til Erritsø Y´men´s Club om tilskud til ny printer til EDB-undervisning.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Depotrum i kælderen er nu ”up to date” og taget i brug.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Til orientering har Jytte Bremer, Fredericia Bibliotek rettet henvendelse til Sussie om evt. opstart af en læseklub/eller eftermiddag med oplæsning. Brugerrådet kigger på det!!

Birte: Kopikort til den nye printer er nu modtaget.

Nye gardiner i træningslokalet er blevet godt modtaget af brugerne.

Birte holder ferie fra 12. april og måneden ud!

4. Orientering fra kasserer:

Årsregnskabet er nu afsluttet.

Aktivitetsudvalg.

11. marts kl. 10-14 – Besøg af Reporto Sko i Cafeén.

14. marts kl. 12.30 – Frokost i Cafeén. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts). Se opslag.

14. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe/kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen. Afsluttes med kaffe/kage og bankospil.

04. april kl. 17.00-2100 – Forårsmiddag med musik og dans i Spisestuen. Se opslag.

09. april kl. 10.00 – Frivillig møde i Spisestuen.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg.

Folder for næste sæson under udarbejdelse.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

10. april – Møde vedr. fælles efterårsarrangementer/julemarked.

OBS OBS: Foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ: Dato ændret til 27. marts fra kl. 9-11.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

50 på venteliste – stor efterspørgsel til demente.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

Jytte orienterer fra møde vedr. Projekt Ensomhed.

Freddy fortæller fra generalforsamling i SamKlang, der i år har 10 års jubilæum.

8. Evt.:

Temadag den 23. maj udsat til efteråret.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 1. april 2019 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.: