Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.45.

Mødedato: 4. februar 2019

Ordstyrer: Jytte Ø Nielsen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Karin Eis.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Nytårskuren den 8. januar for de frivillige og undervisere var vel besøgt. Hyggelige timer med god snak og fin smørrebrød/osteanretning der var bestilt i Brugsen, da køkkenet ikke kunne levere mad til os den dag.

Aja orienterer fra formandsmødet på Tavlhøj den 21. januar 2019.

Der er sendt ansøgning til The Velux Foundations til 10 nye PCèr til undervisning på EDB-holdet.

Aftaler omkring årsmødet den 27. marts 2019 er på plads.

Richard Uldbjerg som ordstyrer/revisor.

På valg er: Aja, Grethe, Karin, Erna fra bestyrelsen og 3 suppleanter, Lis, Tinne, Jytte.

Susanne Bjerregaard Mørck var inviteret til årsmødet, men havde anden aftale.

Annette Hyre Jensen, Fredericia Kommune har sagt ja til at deltage..

Efter mødet er der banko og gratis kaffe med lagkage.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Orienterer fra møde med Social-Handicapudvalget på Tavlhøj.

Fysiske rammer for Birte fra 1. maj: 2 dage – Aktivitetscenter Øster Elkjær.

3 dage – Seniorhuset I P Schmidt.

Fra uge 8: Tirsdag og fredag har sygeplejerskerne råderet over Birtes kontor for samtaler mm..

Birte: Har snakket med Charlotte vedr. opstilling af borde. Fortsætter som hidtil.

4. Orientering fra kasserer: Intet nyt.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. februar kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7.februar.) Se opslag.

14. februar kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. februar kl. 10.00 -12.00 – Fællesmøde i Spisestuen – Aktivitetscenter og Ældreklubben:

Besøg af Sydtrafik. Se opslag.

04. marts kl. 09-10 – Fastelavnshygge med kaffe og fastelavnsboller i Ældreklubben. Pris 15,00.

Tilmelding senest 25. februar.

11. marts kl. 10-14 – Besøg af Reporto Sko i Cafeen.

14. marts kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. (tilmelding/betaling i kiosken senest 7. marts.) Se opslag.

14. marts kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. (kaffe og kage kan købes).

27. marts kl. 13.30 – Årsmøde i Spisestuen. Se opslag.

Caféudvalg. Intet nyt.

Bladudvalg. Intet nyt.

Kioskudvalg. Intet nyt.

Møde på Tværs-udvalg.

Grethe beretter fra møde med Ældreklubben den 28. januar.

28. marts 2019 – Ældreklubben inviterer til foredrag med Laurits Tørnæs i Det Gule Palæ, der

fortæller fra sin barndom, fiskeskipper, politiker og folketingsmedlem. Tidspunkt? (Se opslag).

Fællesudflugt til Odense den 21. maj er på plads: Opslag kommer senere.

Fællesudflugt til Vadehavet den 17. sept. er på plads. Opslag kommer senere.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer – Seniorrådet er tilmeldt Sund by – Micropartner.

Venteliste 55.

7. Indkomne forslag.

Bridge-holdet har sendt ansøgning om nye borde mm.. Er bevilget.

Steen anbefaler/foreslår, man kommer på en ”venneliste”, hvor der så automatisk sendes besked, når der er nye tiltag på hjemmesiden www.733.dk

8. Nyt fra øvrige. Intet nyt.

9. Evt.: Intet nyt.

Obs. Obs. Obs.

Næste møde mandag den 4. marts 2019 kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst/Nyt fra øvrige.

8. Evt.: