Referat fra Brugerrådsmøde 2019

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. januar 2019

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Jytte Ø. Nielsen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier,

Sussie Enghøj Bruun, Birte W. Jensen.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

_ _ _

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Formanden har modtaget udtalelse fra Flemming Larsen, formand for Seniorrådet, vedr. hvilket udvalg Aktivitetscentrene skal høre under fremadrettet. Forslag om flytning fra Senior/handicapudvalg til Kultur- og Idrætsudvalg.

Det er dog senere blevet vedtaget, at man fortsat bliver under Senior/handicapudvalget.

Formanden ønsker input til årsmødet fra Brugerrådet. Sendes til Aja – mail/tlf..

3. Nyt fra Sussie og Birte.

Sussie: Spurgte til hvilke visioner Brugerrådet havde for 2019!

Det var et godt spørgsmål/emne, der medførte en del gode input!

Birte: Orienterer om ny kopimaskine.

Juleaften den 24. dec. på I.P. Schmidt var en stor succes fortæller Birte, der sammen med 5 frivillige og 2 køkkenmedarbejdere stod for arrangementet. Der var stor tilslutning og de fleste var begejstret for tidspunktet kl. 12.30, imod tidligere år, hvor det blev holdt om aftenen.

4. Orientering fra kasserer:

Julemarkedet var en succes med stor fremmøde.

Der mangler kun få indbetaleinger af aktivitetskort.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

08. januar kl. 12.00 – Nytårskur for undervisere og frivillige.

17. januar kl. 12.30 – Frokost i Cafeen. Se opslag. (tilmelding/betaling i kiosken senest den 10. jan..)

17. januar kl. 14.00 – Banko i Spisestuen. Se opslag. (kaffe og kage kan købes).

Caféudvalg.

Lille prisstigning i Cafeen. Se opslag.

Bladudvalg.

Folder for Aktivitetscenter Øster Elkjær for Vinter/Forår er omdelt.

Materiale til Pensionistavisen er indsendt!

Kioskudvalg.

Ingen.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde 28. januar.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

64 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Jytte foreslår retningslinjer for opstillede borde i Spisestuen. God ide – Birte afklarer med Charlotte.

Forslag om køb af et kunstigt juletræ til indgangspartiet til næste jul.

Så er der kaldt til ”brainstorm” ved næste Brugerrådsmøde vedr. emner til Temadag den 23. maj 2019 kl 09.00! Sted ?. Nye input sendes til Aja – mail ajasigvardsen@gmail.com – tlf. 30698147.

Der sendes invitation til Susanne Bjerregaard Mørck, Fredericia Kommune til årsmødet den 23. maj 2019. Input modtages gerne fra Brugerrådet, hvad vi evt. gerne vil ha´ Susanne Bjerregaard Mørck til at fortælle om. Evt. info kan sendes til Aja på mail/tlf. senest 8 dage før næste Brugerrådsmøde og kommer så med under indkomne forslag.

8. Nyt fra øvrige.

Ingen

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. februar kl. 10.00 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Sussie og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: