Referat fra Brugerrådsmøde ( ekstra p.g.a. aflysning en den 4. august 2018 )

Mødested : Øster Elkjær, Blå stue kl. 13.00

Referant Inge Lise Petersen

Deltager:
Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen,Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A Hansen, Lis Callesen,Tinne Rehmeier,Jytte Ø Nielsen, Sussie Enghøj Bruun. Birte W. Jensen
Fraværense:
Karin Eis, Freddy Parsberg

Dagsorden .
Frivillig dag 29/08
Folder (bladet )
Folder til Frivillige
Hjemmeside Fælles åben datastue med Ældre Klubben

Mødet startede med at Aja orienterede om de seneste nyheder i Aktivitetscentret.

Frivilligedag den 29. august kl.13.30
Vores frivillige får den nye folder ” Velkommen som frivillig ” samt et nyt Aktivitetskort for den nye sæson. Der mangler tilmeldingen til 29/8 men sidste dag er 22/08
Jytte og Lis dækker bord. Aja byder velkommen og beretter hvad Brugerrådet har at fortælle. Hvis Sussie er til stede præsenterer hun sig. Birte fortæller hvad hun har på hjertet.

Folder (vores blad )
Er færdigt og der bliver læst korrektion på det og bliver omdelt i uge 34.

Folder til frivillige
Vi fik alle en folder og synes den er blevet god så vores frivillige kan se hvad vi står for.
De får et eksemplar den 29. august.

Hjemmeside.
Vores hjemmeside er ikke helt ajour og udvalget vil spørge Carl Erik om hjælp.
Da det er ham der skal lægge nyheder ind ville det være rart om han var med i udvalget.
Vi tager Hjemmesiden op til et Brugerrådsmøde i efteråret.

Fælles åben datastue med Ældre klubben.
Steen vil tage fat i det når vi har haft Åbningsdag og se om der er interesse for det.

Næste møde mandag den 3. september 2018 kl.9.30 i Blå stue

Dagsorden.
1. Referat fra sidst
2. Orientering fra formand
3. Nyt fra Sussie og Birte
4. Orientering fra kasserer.
5. Orientering fra div. Udvalg: Aktivitetsudvalf, Cafeudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg ,Møde på tværs-udvalg, EDB.
6. Opfølgning på temadag.
7. Hjemmeside
8. Orientering fra Seniorråd
9. Ansøgning til §18
10. Indkomne forslag fra sidst.
11. Nyt fra øvrige.
12. Evt.