Referat fra Brugerrådsmøde 2018

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30.

Mødedato: 7. maj 2018

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Tinne Rehmeier, Jytte Ø. Nielsen, Birte W. Jensen,

Ellen Balleby, Sussie Enghøj Bruun.

Fraværende: Ingen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand:

Mødet starter med et velkommen til Sussie Enghøj Bruun, Ellens afløser.

Sussie fortæller lidt om sig selv, sit arbejde mm. Ligeså Brugerrådet – og alle ser frem til et godt samarbejde fremover.

16. maj kl. 12.30: Brandinstruktion på Øster Elkjær for Brugerråd/frivillige. (en lille remember).

Walk and Talk med start den 2. maj med 15 deltagere var en succes og det var en rigtig fin rute, bl.a. gennem Jomfruskoven, ca. en times gåtur. Husk vand, hvis nødvendigt!

Næste gåtur onsdag den 16. maj. kl. 09.30. Kom og vær med ……, alle kan deltage. Der bliver også korte gåture, hvis ønskeligt.

Ved sidste fælles formandsmøde blev Mary Larsen præsenteret som ny formand for Brugerrådet I.P. Schmidt.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen: Takker for godt samarbejde til Brugerrådet gennem årene og ønsker ”God vind fremover”.

Desuden håber jeg, at Brugerrådet vil tage godt imod Sussie. Håber at hun bliver ligeså glad for at komme til jeres møder, som jeg har været.

Vi har altid fået løst de udfordringer der har været.

Den 24. maj – fælles udflugt til Fyn for de 3 Brugerråd/Seniorråd med afgang fra Fredericia Banegård kl. 08.30. Opsamling Øster Elkjær kl. 08.45. Hjemkomst ca. 19.30.

Birte:

14. maj – Jytte og Birte arrangerer tur ”Ud i det blå” med kaffe og kage ved Munkebjerg med tilskud fra Brugerrådet.

Projekt Ensomhed.

Udflugt til Mariehaven med besøg i Englehuset var en meget fin tur.

18. juni – Tur ”Ud i det blå”. Den medbragte mad spises ved Brejning Lystbådehavn.

Forslag til indkøb af 1-2 nye bænke til terrassen udenfor kælderen.

Aktivitetscentret holder lukket i juli måned, dog er træningslokalet åben til sædvanlige træningstider hele sommeren.

OBS OBS OBS: Forkert dato i folder!

Grill frokost i Det Gule Palæ den 15. juli er rettelig den 12. juli kl. 12.00.

4. Orientering fra kasserer:

Inge Lise orienterer

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

2. juni – Stafet for livet – se opslag – tilmelding i kiosken.

13. juni – Alsang kl. 19.00 i Spisestuen. Se opslag.

21. juni – Grill frokost kl. 12.00 i Det Gule Palæ – tilmelding i kiosken.

21. juni – Banko kl. 14.00 i Spisestuen.

Caféudvalg.

Brugerrådet har besluttet, at priserne på drikkevarer indtil videre er uændret og Brugerrådet giver fortsat et tilskud til drikkevarer.

Caféen vil fremover være åben for faste hold/brugere/aktiviteter, men ikke være en åben Café.

Bladudvalg.

Folderen til frivillige er undervejs.

Kioskudvalg.

Kiosken er åben hele sommeren med de faste åbningstider.

Møde på Tværs-udvalg.

Næste møde er 22. august i Blå Stue.

EDB.

Starter med nyt hold til efteråret.

6. Orientering fra Seniorråd.

Grethe orienterer.

40 på venteliste.

7. Indkomne forslag.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

På vegne af kniplings/patchworks-holdene takker Tinne for tilskuddet til deres kulturudflugt.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde mandag den 4. juni 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2.Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: