REFERAT BRUGERRÅDSMØDE 3. JANUAR 2018 ERRITSØ OG SNOGHØJ

MØDESTED – ØSTER ELKJÆR, blå stue kl. 9.30

ORDSTYRER: Karin Eis

REFERENTER : Birte W. Jensen – Jytte Nielsen

DELTAGERE: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen, Steen Christensen, Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen, Jytte Nielsen.

FRAVÆRENDE – Erna A. Hansen – syg.

DAGSORDEN:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. Udvalg – aktivitetsudvalg, cafe´udvalg, bladudvalg, kioskudvalg.

Møde på tværs-udvalg og edb.

6. Orientering fra seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.

1. REFERAT FRA SIDST:

Godkendt.

2. ORIENTERING FRA FORMAND:

Formanden fortalte, at hun havde modtaget et takkebrev fra Henning Due Lorenzen for afskedsgaven. Ny kontaktperson er Susanne B. Mørch. Formanden savnede en folder over alle udvalgene med navne til intern brug. Udvalget laver et udkast på folder til næste møde. Formanden omtalte nytårskuren for de frivillige. Fra april måned flyttes brugerrådsmøderne til mandage.

3. NYT FRA ELLEN OG BIRTE:

Ellen orienterede os om, at hun går på pension til juni 2018, efter rigtig mange år i kommunen. Der er møde for de 3 aktivetetscentres formænd den 17. januar 2018, angående ansættelse af ny leder på 30 timer. Der arbejders videre med, at få en kaffeautomat i cafe’området. Ellen forslog, at søge midler fra Tryg Fonden til walk and talk. Aja og Birte er tovholdere på projektet. Birte informerede om hold-træning i motionslokalet 2 gange om ugen, fysioterapeuten samler 1. gang den 29. januar 2018 fra kl. 11.oo -12.00.

4. ORIENTERING FRA KASSERER:

Inge-Lise er ved selv, at udarbejde medlemskort til ny sæson.

5. ORIENTERING FRA DIV. UDVALG:

Aktivitetsudvalg:

18. januar 2018 kl. 12.30 – frokost i cafe’en.

18. januar 2018 kl. 14.00 – banko i spisestuen.

Cafe’-udvalg:

Til cafe’-mødet den 10. januar 2018 bliver Lotte inviteret, angående en snak om en kaffeautomat i cafe’en.

Bladudvalg:

Folder er udsendt.

Kioskudvalg:

Mangler stadig frivillige.

Møde på tværs-udvalg:

Ingen.

Edb:

Der indkøbes ny projektor, lamper og skab. Steen forventer, at det nye edb lokale, er klar pr. 1. februar 2018. Opstart af nyt hold kan starte herefter.

Seniorråd:

Grethe orienterede.

7. Indkomne forslag siden sidst:

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe arbejder videre på, at få et beach-flag med logo bestilt.

9. Evt:

Forplejning ved møder: Korte møder – laver vi selv kaffe

Lange møder – bestilles kaffe med brød.

Næste møde : ONSDAG den 7. februar 2018 kl. 9.30 i blå stue.

DAGSORDEN:

Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9-