Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 10.00.

Mødedato: 6. december 2017.

Ordstyrer: Karin Eis.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Freddy Parsberg, Karin Eis,

Steen Christensen, Erna A. Hansen, Lis Callesen, Jytte Nielsen.

Fraværende: Tinne Rehmeier, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Den 29. nov. blev der afholdt Julemarked i Centeret på Øster Elkjær med rigtig mange besøgende, som nok ikke mindst skyldtes god omtale/annoncering i Fredericia Dagblad og Elbo-Bladet.

Der var mange fine og spændende boder, så der var god handel.

Godt samarbejde med Ældreklubben og køkkenet leverede en fin frokost.

Alt i alt en rigtig god dag.

De nye udvalg som blev vedtaget ved sidste temadags-møde den 14. nov. vil være med på næste dagsorden i januar.

Brev dat. 6. nov. til formanden for Ældreklubben vedr. invitation til vores Brugerrådsmøder er positivt og mundtlig besvaret til Aja.

Ansøgning til Fredericia Kommune om §18 midler til ny projektor er bevilget med 10.000,00 kr. og blev afhentet 6. dec. af 3 fra Brugerrådet. Vi takker!!

Formanden ønsker input til vores årsmøde 20. marts 2018.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Vi afventer svar fra Ellen vedr. kaffeautomat på lejebasis, som var på dagsorden ved sidste møde.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg:

Aktivitetsudvalg.

14. december kl. 12.00 – Frokost i caféen.

14. december kl. 14.00 – Banko i spisestuen.

Caféudvalg:

Den 10. januar kl. 10.00 – næste cafémøde.

Mangler fortsat en frivillig til caféen.

Bladudvalg:

Folder forventes udsendt inden jul.

Kioskudvalg.

Ingen.

Mangler fortsat en frivillig til kiosken.

Møde på tværs-udvalg.

Ingen.

EDB.

Flytning af EDB-lokalet! Håndværkerne er i gang.

6. Seniorråd.

Grethe orienterer.

19 på venteliste.

7. Indkomne forslag siden sidst.

Ingen.

8. Nyt fra øvrige.

Grethe har undersøgt og bestilt et Beach-flag med logo som aftalt. Er undervejs.

9. Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 3. januar 2018 kl. 09.30 i Blå Stue.