Referat fra Brugerrådsmøde 2017

Erritsø/Snoghøj.

Mødested: Øster Elkjær, Blå Stue kl. 09.30

Mødedato: 1. november 2017

Ordstyrer: Steen Christensen.

Referent: Erna A. Hansen.

Deltagere: Aja Sigvardsen, Grethe Rasmussen, Inge-Lise Petersen, Steen Christensen, Erna A. Hansen, Tinne Rehmeier, Jytte Nielsen, Ellen Balleby, Birte W. Jensen.

Fraværende: Freddy Parsberg, Karin Eis, Lis Callesen.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Cafe’udvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8 Nyt fra øvrige.

9. Evt.:

1. Referat fra sidst.

Godkendt.

2. Orientering fra formand.

Mødet med Ældreklubben den 23. okt. var meget positivt. Der blev drøftet og arrangeret julemarked til den 29. november, fastelavnsfest til februar og en forårsudflugt. Derom senere!

Alsang/ønskekoncerten var en rigtig hyggelig aften med rigtig mange ønsker, så det må gentages.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

Ellen orienterer fra fællesmødet på Tavlhøjcentret den 11. okt., hvor der livligt blev diskuteret og fortalt fra div. Brugerråd, Seniorråd, Pleje og omsorgsudvalget. Et godt konstruktivt møde.

Ellen fortæller at Seniorhuset I.P. Schmidt har fået en kaffeautomat på lejebasis. Det kunne være et godt forslag til Cafeén på Øster Elkjær. Undersøges nærmere.

Birte orienterer om genoptræning i træningslokalet.

2 stk. rollator og 1 kørestol kan lånes til internt brug og de tilhører træningslokalet!!

Har plads under trappen og de skal stilles på plads efter brug.

Håndværkerne forventer start i uge 46/47 med etablering af ny EDB-lokale i spisestuen.

Lokalet forventes klar til brug ved opstart januar 2018.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg.

Aktivitetsudvalg.

Fra 1. april 2018 bliver der en forskelspris for brugere med/uden aktivitetskort ved div. arrangementer.

Forslag til et Beach flag med logo. Godkendt.

09. november – kl. 12.30 Frokost i Cafeén,

09. november – kl. 14.00 Banko i Spisestuen.

13. november – kl. 10-14 Skosalg v/Reporto Sko.

14. november – kl. 14.00 Julekaffe i Spisestuen for brugere og holdene.

21. november – kl. 09.30 Brugerrådet julepynter.

23. november – kl. 17.00 Juleand i Spisestuen, pris 130,00 kr. Musik med Jens Krøyer.

Tilmelding og betaling i kiosken senest den 13. november.

29. november – kl. 10-14 Julemarked i Centeret Øster Elkjær. Mange spændende boder, tombola,

Loppemarked mm.. Salg af æbleskiver, gløgg og kaffe.

14. december – kl. 12.30 Julefrokost i Caféen, 40 kr. . Tilmelding i kiosken senest 7. december.

14. december – kl. 14.00 Julebanko i Spisestuen.

Caféudvalg:

Ingen.

Lotte var på besøg og fortalte, at køkkenet skulle være klar til ibrugtagen fra på mandag efter at ha´ været lukket i 3 uger pga. nyt køkkengulv. Jubi …….

Blad/infoudvalg:

Holder møde 6. november.

Kioskudvalg:

Ingen.

Møde på tværs-udvalg.

Holder møde 6. november.

EDB:

Steen orienterer.

Ny EDB-medhjælper Carl Erik Bennesen.

6. Seniorråd:

Grethe orienterer.

Venteliste på 18.

7. Indkomne forslag siden sidst:

De indkomne forslag/spørgsmål vil blive behandlet på møde den 14. november, hvor der er opsamling fra afholdte Temadag den 2. oktober.

8. Nyt fra øvrige:

Ingen.

9 Evt.:

Ingen.

Næste møde onsdag den 6. december 2017 kl. 10.00 i Blå Stue.

HUSK: Kalender for 2018.

Dagsorden:

1. Referat fra sidst.

2. Orientering fra formand.

3. Nyt fra Ellen og Birte.

4. Orientering fra kasserer.

5. Orientering fra div. udvalg: Aktivitetsudvalg, Caféudvalg, Bladudvalg, Kioskudvalg,

Møde på Tværs-udvalg, EDB.

6. Orientering fra Seniorråd.

7. Indkomne forslag siden sidst.

8. Nyt fra øvrige.

9. Evt.: